اندیشه و سخن

دسته بندی زیرین

کار برای خدای متعال
00:00
FilmeBarTar
3 بازدید · 2 ماه پیش
امام حسین ع و اصلاح امت
00:00
FilmeBarTar
6 بازدید · 5 ماه پیش
قاسم سلیمانی و مسیحیت
00:00
FilmeBarTar
6 بازدید · 5 ماه پیش
قرائتی: شعار ما سلام است
00:00
FilmeBarTar
7 بازدید · 5 ماه پیش
امام زمان ع در میان ماست
00:00
FilmeBarTar
13 بازدید · 5 ماه پیش
جوانمردی امام علی ع
01:00
FilmeBarTar
5 بازدید · 6 ماه پیش
یاد خدا آرامش دل ها
26:31
FilmeBarTar
4 بازدید · 9 ماه پیش
ای خدا بنما تو جان را آن مقام
54:08
FilmeBarTar
14 بازدید · 12 ماه پیش
دانشمند.امام زمان و قفل ساز
00:00
FilmeBarTar
10 بازدید · 1 سال پیش
آثار عجیب گناهان
00:00
FilmeBarTar
24 بازدید · 1 سال پیش
دین یعنی قرآن و عترت
00:00
FilmeBarTar
15 بازدید · 1 سال پیش
تدبیر در  انتقاد
00:00
FilmeBarTar
24 بازدید · 1 سال پیش
شهید شیخ نمر
00:00
FilmeBarTar
13 بازدید · 2 سال پیش
پناهیان - چرا دیندار باشیم؟
00:00
FilmeBarTar
37 بازدید · 2 سال پیش